Added Value spant zich in om deze website up-to-date en accuraat te houden. Mocht u toch iets tegenkomen dat onjuist of verouderd is, dan stellen wij het op prijs als u ons dit laat weten. Geef daarbij alstublieft aan waar u de informatie op de website leest. We zullen dit dan zo snel mogelijk bekijken. Stuur uw reactie per e-mail naar: info@edwinvanderhoeven.nl.

Nepovažujeme se za odpovědné za škody způsobené nepřesnostmi nebo neúplností, ani za škody způsobené problémy způsobenými nebo spojenými s distribucí informací prostřednictvím internetu, jako jsou poruchy nebo přerušení. Při používání webových formulářů se snažíme minimalizovat počet polí, která musí být vyplněna. Za jakékoli škody, které vzniknou v důsledku použití dat, rad nebo nápadů poskytnutých přidanou hodnotou nebo jejím jménem prostřednictvím této webové stránky, se přidaná hodnota nepovažuje za odpovědnou

Používání webu a všech jeho součástí (včetně fór) podléhá podmínky použití. Pouhé použití této webové stránky předpokládá znalost a přijetí těchto podmínek používání.

Odpovědi a žádosti o soukromí podané e-mailem nebo prostřednictvím webového formuláře jsou zpracovány stejným způsobem jako dopisy. To znamená, že od nás můžete očekávat odpověď nejpozději do jednoho měsíce. V případě složitých požadavků vás budeme informovat do 1 měsíce, pokud budeme potřebovat maximálně 3 měsíců.

Všechny osobní údaje, které nám poskytnete v souvislosti s vaší odpovědí nebo žádostí o informace, budou použity pouze v souladu s naším prohlášením o ochraně osobních údajů.

Přidaná hodnota vynakládá veškeré úsilí na ochranu svých systémů před jakoukoli formou nezákonného použití. Přidaná hodnota za tímto účelem přijme vhodná technická a organizační opatření, mimo jiné s přihlédnutím k technologickým standardům. Nezodpovídá však za žádné přímé ani nepřímé škody, které utrpí uživatel webových stránek, které vzniknou v důsledku protiprávního používání jeho systémů třetí stranou.

Přidaná hodnota nepřijímá odpovědnost za obsah webových stránek, na které nebo z nichž je uveden hypertextový odkaz nebo jiný odkaz. Na produkty nebo služby nabízené třetími stranami se vztahují platné podmínky těchto třetích stran.

Všechna práva duševního vlastnictví k obsahu na této webové stránce mají přidanou hodnotu.

Kopírování, distribuce a jakékoli jiné použití těchto materiálů není dovoleno bez písemného souhlasu s přidanou hodnotou, s výjimkou a pouze v rozsahu stanoveném jinak závazným zákonem (jako je například právo citovat), pokud konkrétní obsah nevyžaduje jinak.

Pokud máte dotazy nebo problémy s přístupem na web, neváhejte nás kontaktovat.