Prohlášení o ochraně osobních údajů (EU)

Toto prohlášení o ochraně osobních údajů bylo naposledy aktualizováno 25. března 2020 a vztahuje se na obyvatele Evropského hospodářského prostoru.

V tomto prohlášení o ochraně osobních údajů vysvětlujeme, co děláme s údaji, které poskytujeme https://edwinvanderhoeven.nl o vás. Doporučujeme, abyste si toto prohlášení pozorně přečetli. Při našem zpracování dodržujeme požadavky právních předpisů na ochranu soukromí. To mimo jiné znamená, že:

 • jasně uvádíme účely, pro které zpracováváme osobní údaje. Děláme to prostřednictvím tohoto prohlášení o ochraně osobních údajů;
 • snažíme se omezit náš sběr osobních údajů pouze na osobní údaje, které jsou nezbytné pro legitimní účely;
 • nejprve vás požádáme o výslovné povolení ke zpracování vašich osobních údajů v případech, kdy je vyžadováno vaše povolení;
 • přijímáme příslušná bezpečnostní opatření k ochraně vašich osobních údajů a také požadujeme, aby strany, které zpracovávají osobní údaje naším jménem;
 • respektujeme vaše právo nabízet, opravovat nebo mazat vaše osobní údaje na vaši žádost.

Máte-li jakékoli dotazy nebo chcete vědět přesně, jaké informace o vás ukládáme, kontaktujte nás.

1. Účel, údaje a doba uchovávání

1.1 Zpracováváme data za tímto účelem:

Kontakt - telefonicky, poštou, e-mailem nebo webovými formuláři

K tomuto účelu používáme následující osobní údaje:

 • Jméno, adresa a město
 • E-mailová adresa
 • Chování návštěvníka
 • Telefonní číslo

Základem, na kterém můžeme tyto údaje zpracovat, je:

Uzavření dohody

Doba uchovávání

Tato data uložíme pro následující počet měsíců po ukončení služby: 12.

1.2 Zpracováváme data za tímto účelem:

Platby

K tomuto účelu používáme následující osobní údaje:

 • Jméno, adresa a město
 • E-mailová adresa
 • Telefonní číslo

Základem, na kterém můžeme tyto údaje zpracovat, je:

Uzavření dohody

Doba uchovávání

Tato data uložíme pro následující počet měsíců po ukončení služby: 12.

1.3 Zpracováváme data za tímto účelem:

Zaregistrujte si účet

K tomuto účelu používáme následující osobní údaje:

 • Jméno, adresa a město
 • E-mailová adresa
 • Uživatelské jméno, hesla a další údaje specifické pro účet
 • Telefonní číslo

Základem, na kterém můžeme tyto údaje zpracovat, je:

Uzavření dohody

Doba uchovávání

Tato data uložíme pro následující počet měsíců po ukončení služby: 12.

1.4 Zpracováváme data za tímto účelem:

Zpravodaje

K tomuto účelu používáme následující osobní údaje:

 • Jméno, adresa a město
 • E-mailová adresa
 • Účty sociálních médií

Základem, na kterém můžeme tyto údaje zpracovat, je:

Získáno povolení

Doba uchovávání

Tato data uchováváme pouze do ukončení služby.

1.5 Zpracováváme data za tímto účelem:

Poskytovat služby pro služby nebo produkty, které zákazník chce koupit nebo zakoupil

K tomuto účelu používáme následující osobní údaje:

 • Jméno, adresa a město
 • E-mailová adresa
 • Datum narození
 • Uživatelské jméno, hesla a další údaje specifické pro účet
 • Telefonní číslo

Základem, na kterém můžeme tyto údaje zpracovat, je:

Uzavření dohody

Doba uchovávání

Tato data uložíme pro následující počet měsíců po ukončení služby: 12.

1.6 Zpracováváme data za tímto účelem:

Být schopen plnit zákonné povinnosti

K tomuto účelu používáme následující osobní údaje:

 • Jméno, adresa a město
 • E-mailová adresa
 • Telefonní číslo

Základem, na kterém můžeme tyto údaje zpracovat, je:

Získáno povolení

Doba uchovávání

Tato data uchováváme pouze do ukončení služby.

1.7 Zpracováváme data za tímto účelem:

Shromažďování a analýza statistik pro zlepšení webových stránek

K tomuto účelu používáme následující osobní údaje:

 • Umístění
 • Chování návštěvníka

Základem, na kterém můžeme tyto údaje zpracovat, je:

Vlastní legitimní zájem

Doba uchovávání

Tato data uchováváme pouze do ukončení služby.

1.8 Zpracováváme data za tímto účelem:

Umět nabídnout přizpůsobené produkty a služby

K tomuto účelu používáme následující osobní údaje:

 • E-mailová adresa
 • Chování návštěvníka

Základem, na kterém můžeme tyto údaje zpracovat, je:

Uzavření dohody

Doba uchovávání

Tato data uložíme pro následující počet měsíců po ukončení služby: 12.

2. Sdílejte s ostatními stranami

Tyto informace nesdělujeme třetím stranám.

3. sušenky

Naše webové stránky používají cookies. Obraťte se na naše Prohlášení cookie pro více informací o cookies.

Se společností Google jsme uzavřeli smlouvu o zpracování.

Google nesmí údaje používat pro jiné služby Google.

Zahrnutí úplných IP adres je u nás blokováno.

4. Zabezpečení

Bezpečnost osobních údajů je pro nás velmi důležitá. Přijímáme příslušná bezpečnostní opatření, abychom omezili zneužití a neoprávněný přístup k osobním údajům. Zajišťujeme například, aby k vašim datům měli přístup pouze nezbytní lidé, aby byl přístup k těmto datům chráněn a aby byla pravidelně kontrolována naše bezpečnostní opatření.

Bezpečnostní opatření, která používáme, zahrnují:

 • Uživatelské jméno a heslo
 • TLS / SSL
 • DKIM, SPF a DMARC
 • Bezpečnostní software

5. Webové stránky třetích stran

Toto prohlášení o ochraně osobních údajů se nevztahuje na weby třetích stran, které jsou propojeny s naším webem prostřednictvím odkazů. Nemůžeme zaručit, že tyto třetí strany budou s vašimi osobními údaji nakládat spolehlivě nebo bezpečně. Před použitím těchto webů doporučujeme přečíst si prohlášení o ochraně osobních údajů těchto webů.

6. Změny v tomto prohlášení o ochraně osobních údajů

Vyhrazujeme si právo na změnu tohoto prohlášení o ochraně osobních údajů. Doporučujeme, abyste si pravidelně prohlašovali toto prohlášení o ochraně osobních údajů, abyste si byli vědomi těchto změn. Navíc vás budeme také kdykoli aktivně informovat.

7. Přístup a změna dat

Pokud máte jakékoli dotazy nebo chcete vědět, jaké osobní údaje o vás máme, kontaktujte nás. Můžete nás kontaktovat pomocí níže uvedených údajů. Máte následující práva:

 • Máte právo vědět, proč jsou vaše osobní údaje potřebné, co se s nimi stane a jak dlouho jsou uchovávány.
 • Právo na prohlížení: můžete odeslat žádost o zobrazení dat, která o vás zpracováváme
 • Právo na opravu a doplnění: Máte právo doplňovat, opravovat, mazat nebo blokovat vaše osobní údaje, kdykoli budete chtít.
 • Pokud nám udělíte povolení ke zpracování vašich údajů, máte právo toto povolení odebrat a vaše osobní údaje odstranit.
 • Právo na přenositelnost dat: Máte právo vyžádat si všechna svá osobní data od správce dat a převést je v plném rozsahu na jiný správce dat.
 • Právo na objekt: můžete zpochybnit zpracování vašich dat. Setkáváme se s tím, pokud neexistují dobré důvody ke zpracování.

Ujistěte se, že jste vždy jasně uvedli, kdo jste, takže si můžeme být jisti, že nezměníme ani neodstraníme informace od nesprávné osoby.

8. Podat stížnost

Pokud nejste spokojeni s tím, jak nakládáme se zpracováním vašich osobních údajů (stížnost na), máte právo podat stížnost nizozemskému úřadu pro ochranu údajů.

9. Kontaktní informace

Přidaná hodnota
Binckhorstlaan 135
2516 BA Haag
Nederland
Webové stránky: https://edwinvanderhoeven.nl
E-mail: info@edwinvanderhoeven.nl
Telefonní číslo: 0624616974

Příloha

Akismet

Shromažďujeme informace o návštěvnících, kteří reagují na weby využívající naši antispamovou službu Akismet. Informace, které shromažďujeme, závisí na tom, jak uživatel pro web nastavil Akismet, ale obvykle jde o IP adresu respondenta, user agenta, referrera a URL webové stránky (s dalšími informacemi, jako je jméno, uživatelské jméno, e-mailová adresa) a tato reakce sama o sobě).

WooCommerce

Shromažďujeme informace o vás během procesu platby v našem obchodě.

Co sbíráme a skladujeme

Při návštěvě našeho webu shromažďujeme následující informace:
 • Produkty, které jste si prohlíželi: například pomocí těchto údajů vám ukážeme produkty, které jste si nedávno prohlédli
 • Poloha, adresa IP a typ prohlížeče: Tyto údaje používáme pro výpočet daňových přirážek a nákladů na dopravu
 • Poštovní adresa: žádáme vás o zadání těchto informací, abychom mohli například vypočítat přepravní náklady před zadáním objednávky a poté vám objednávku odeslat!
Soubory cookie také používáme k ukládání produktů do nákupního košíku při procházení našich stránek. Když od nás nakupujete produkty, žádáme vás, abyste poskytli informace včetně vašeho jména, fakturační adresy, dodací adresy, e-mailové adresy, telefonního čísla, informací o kreditní kartě / platbě a volitelných údajů o účtu, jako je uživatelské jméno a heslo. Tyto informace používáme pro následující účely:
 • Chcete-li vám zaslat informace o vašem účtu a objednávce
 • Odpovídat na vaše žádosti, včetně vrácení peněz a stížností
 • Zpracovat platby a zabránit podvodům
 • Chcete-li nastavit účet pro náš obchod
 • Ke splnění zákonných povinností, jako je výpočet daně
 • Zlepšit naši nabídku obchodů
 • Chcete-li vám zaslat marketingové zprávy, pokud se rozhodnete
Pokud si vytvoříte účet, vaše jméno, adresa, e-mailová adresa a telefonní číslo slouží k automatickému vyplnění údajů o pokladně pro budoucí objednávky. Informace o vás obecně ukládáme, dokud je potřebujeme pro účely, pro které je shromažďujeme a používáme. Nejsme ze zákona povinni to dodržovat. Například ukládáme informace o objednávce po dobu XXX let pro daňové a účetní účely. Tyto informace zahrnují vaše jméno, e-mailovou adresu a fakturační a dodací adresu. Uložíme také komentáře nebo recenze, pokud je opustíte.

Který z našich týmů má přístup

Členové našeho týmu mají přístup k informacím, které jste nám poskytli. Správci i správci obchodu mají například přístup k:
 • - informace o objednávce, jako jsou zakoupené produkty, datum nákupu a dodací adresa a -
 • Informace o zákaznících, jako je vaše jméno, e-mailová adresa, přepravní a platební informace.
Členové našeho týmu mají přístup k těmto informacím, aby mohli dokončit objednávky, zpracovat, vrátit peníze a podpořit vás.

Co sdílíme s ostatními

Sdílíme informace s třetími stranami, které nám pomáhají nabízet naše služby v oblasti objednávek a skladování, jako například:

Platby

Přijímáme platby přes PayPal. Při zpracování plateb jsou některá data převedena na PayPal. To zahrnuje informace, které jsou nezbytné ke zpracování nebo podpoře platby, jako je celková částka informací o nákupu a fakturaci. Podívejte se na to Zásady ochrany osobních údajů pro služby PayPal pro více informací.

Akismet

Shromažďujeme informace o návštěvnících, kteří reagují na weby využívající naši antispamovou službu Akismet. Informace, které shromažďujeme, závisí na tom, jak uživatel pro web nastavil Akismet, ale obvykle jde o IP adresu respondenta, user agenta, referrera a URL webové stránky (s dalšími informacemi, jako je jméno, uživatelské jméno, e-mailová adresa) a tato reakce sama o sobě).

Kolibřík

Třetí strany

Hummingbird používá Stackpath Content Delivery Network (CDN). Stackpath může ukládat informace o logu návštěvníků stránek, včetně IP, UA, referrer, Location a ISP informací o návštěvnících webu za 7 dnů. Soubory a obrázky obsažené na CDN mohou být uloženy a doručovány z jiných zemí, než je vaše vlastní. Zásady ochrany osobních údajů Stackpath lze nalézt zde.

Pokladna PayPal

Při použití tohoto rozšíření může dojít k narušení osobních údajů nebo sdílení dat s externí službou. Další informace o tom, jak to funguje, včetně toho, co byste mohli chtít zahrnout do svých zásad ochrany osobních údajů.

MailChimp pro WooCommerce

Při nakupování uchováváme záznamy o vašem e-mailu a obsahu košíku po dobu až 30 dní na našem serveru. Tento záznam je uchováván pro replikaci obsahu vašeho košíku, pokud přepínáte zařízení nebo potřebujete-li se vrátit další den. Přečtěte si naše zásady ochrany osobních údajů zde.

Služby WooCommerce

Při použití tohoto rozšíření může dojít k narušení osobních údajů nebo sdílení dat s externími službami. Další informace o tom, jak to funguje, včetně toho, co byste mohli chtít zahrnout do svých zásad ochrany osobních údajů.

WooCommerce Zapier

Pomocí tohoto rozšíření můžete sdílet osobní data s externí službou (Zapier). Informace o zákaznících poskytnuté během procesu nákupu (platby) jsou zasílány společnosti Zapier, pokud máte nakonfigurován jeden nebo více kanálů Zapier. Podívejte se prosím na Zásady ochrany osobních údajů společnosti Zapier pro více informací. Jakmile jsou tyto osobní informace zaslány společnosti Zapier, jsou zaslány různým službám třetích stran. Měli byste vyjmenovat služby, které se používají v části Akce nebo ve vašich WooCommerce Zaps, aby vaši zákazníci pochopili, na které služby třetích stran jsou jejich osobní údaje zaslány poté, co byly zaslány Zapieru.

Úložiště WooCommerce Amazon S3

Při použití tohoto rozšíření může dojít k narušení osobních údajů nebo sdílení dat s externí službou. Další informace o tom, jak to funguje, včetně toho, co byste mohli chtít zahrnout do svých zásad ochrany osobních údajů.

Amazon Pay & Login with Amazon

Při použití tohoto rozšíření může dojít k narušení osobních údajů nebo sdílení dat s externí službou. Další informace o tom, jak to funguje, včetně toho, co byste mohli chtít zahrnout do svých zásad ochrany osobních údajů.

MailChimp pro WooCommerce

Při nakupování uchováváme záznamy o vašem e-mailu a obsahu košíku po dobu až 30 dní na našem serveru. Tento záznam je uchováván pro replikaci obsahu vašeho košíku, pokud přepínáte zařízení nebo potřebujete-li se vrátit další den. Přečtěte si naše zásady ochrany osobních údajů zde.

WooCommerce

Shromažďujeme informace o vás během procesu platby v našem obchodě.

Co sbíráme a skladujeme

Při návštěvě našeho webu sledujeme:
 • Produkty, které jste si prohlíželi: použijeme to například k zobrazení produktů, které jste nedávno prohlíželi
 • Umístění, adresa IP a typ prohlížeče: použijeme to pro účely, jako je odhad daní a přepravy
 • Odeslání adresy: požádáme vás, abyste zadali tuto zásilku, abychom mohli před odesláním objednávky odhadnout přepravu a odeslat objednávku!
Při procházení našich stránek používáme také cookies, abychom sledovali obsah košíku. Když u nás nakupujete, požádáme vás o informace včetně vašeho jména, fakturační adresy, dodací adresy, e-mailové adresy, telefonního čísla, údajů o kreditní kartě / platbě a volitelných údajů o účtu, jako je uživatelské jméno a heslo. Tyto informace použijeme pro účely, jako například:
 • Pošlete vám informace o vašem účtu a objednávce
 • Reagujte na vaše požadavky, včetně refundací a stížností
 • Procesní platby a předcházení podvodům
 • Nastavte svůj účet pro náš obchod
 • Dodržujte veškeré právní závazky, které máme, například výpočet daní
 • Zlepšete nabídku našich obchodů
 • Pošlete vám marketingové zprávy, pokud se rozhodnete je přijmout
Pokud si vytvoříte účet, uložíme vaše jméno, adresu, e-mail a telefonní číslo, které bude použito k vyplnění pokladny pro budoucí objednávky. Informace o vás obecně ukládáme tak dlouho, dokud je potřebujeme pro účely, pro které je shromažďujeme a používáme, a nemůžeme ze zákona ukládat jejich uchovávání. Například budeme ukládat informace o objednávkách po dobu XXX let pro daňové a účetní účely. To zahrnuje vaše jméno, e-mailovou adresu a fakturační a dodací adresu. Budeme také ukládat komentáře nebo recenze, pokud se rozhodnete je opustit.

Kdo má v našem týmu přístup

Členové našeho týmu mají přístup k informacím, které nám poskytnete. Administrátoři a správci obchodů mají například přístup k následujícím položkám:
 • Informace o objednávce, jako je to, co bylo zakoupeno, kdy bylo zakoupeno a kde má být odesláno, a
 • Informace o zákaznících, jako je vaše jméno, e-mailová adresa a informace o fakturaci a odeslání.
Členové našeho týmu mají přístup k těmto informacím, aby vám pomohli splnit objednávky, zpracovat vrácení peněz a podpořit vás.

Co sdílíme s ostatními

Sdílíme informace s třetími stranami, které nám pomáhají poskytovat naše objednávky a ukládat služby pro vás; například -

Platby

Přijímáme platby přes PayPal. Při zpracování plateb budou některá vaše data předána do PayPal, včetně informací potřebných ke zpracování nebo podpoře platby, jako je celková částka nákupu a fakturační údaje. Podívejte se prosím na PayPal Ochrana osobních údajů pro více informací.

Amazon Pay & Login with Amazon

Při použití tohoto rozšíření může dojít k narušení osobních údajů nebo sdílení dat s externí službou. Další informace o tom, jak to funguje, včetně toho, co byste mohli chtít zahrnout do svých zásad ochrany osobních údajů.

Pokladna PayPal

Při použití tohoto rozšíření může dojít k narušení osobních údajů nebo sdílení dat s externí službou. Další informace o tom, jak to funguje, včetně toho, co byste mohli chtít zahrnout do svých zásad ochrany osobních údajů.

MailChimp pro WooCommerce

Při nakupování uchováváme záznamy o vašem e-mailu a obsahu košíku po dobu až 30 dní na našem serveru. Tento záznam je uchováván pro replikaci obsahu vašeho košíku, pokud přepínáte zařízení nebo potřebujete-li se vrátit další den. Přečtěte si naše zásady ochrany osobních údajů zde.

Akismet

Shromažďujeme informace o návštěvnících, kteří komentují weby, které používají naši antispamovou službu Akismet. Informace, které shromažďujeme, závisí na tom, jak uživatel nastavuje Akismet pro web, ale obvykle zahrnuje IP adresu komentátora, user agent, referrer a URL webu adresa a samotný komentář).

konečným člen

Jaké osobní údaje shromažďujeme a proč je shromažďujeme

Formuláře

Ultimate Member vám poskytuje formuláře pro registraci uživatelů, přihlášení a profily. Prostřednictvím těchto formulářů shromažďujete osobní údaje od svých uživatelů. Do zásad ochrany osobních údajů byste měli zahrnout, jaké osobní údaje se shromažďují, když někdo předloží / vyplní některý z formulářů, proč je shromažďujete a co s těmito údaji děláte a jak dlouho je uchováváte.

Jak dlouho uchováváme vaše data

Informace o registrovaném uživateli jsou uchovány v databázi vašeho webu po neomezenou dobu. Data mohou být exportována nebo odstraněna na žádost uživatelů prostřednictvím existujícího exportéru nebo mazače dat WordPress. Pokud synchronizujete data se službou strany 3rd (např. Mailchimp prostřednictvím našeho rozšíření MailChimp), data se tam uchová až do odhlášení nebo odstranění.

Kde zasíláme data

Konečný člen ve výchozím nastavení neposílá žádná uživatelská data mimo váš web. Pokud jste rozšířili funkčnost pluginu (např. Zasílání registrovaných údajů o uživateli do MailChimp prostřednictvím našeho rozšíření MailChimp, mohou být tyto informace o uživateli předány těmto externím službám. Tyto služby mohou být umístěny v zahraničí i mimo EU.

HSP a citlivost
Vize života
Duchovní vývoj
(Trance) Léčení
Stáž
Meditace
Chcete vědět více?