Mediumschap

Onderwerpen

Een natuurlijk aspect van ons bewustzijn

Mediums zijn gewone mensen die door training hun natuurlijk vermogen tot helder zintuigelijk waarnemen dusdanig hebben ontwikkeld dat ze onder andere kunnen communiceren met mensen die overleden zijn (Engels: spirits).

Er zijn grofweg drie soorten mediumschap; mentaal, fysiek en genezend mediumschap.

Mentaal mediumschap

Onze dierbaren en vrienden in de Spirituele Wereld gebruiken hierbij zelf de beste manier om ons de waarheid te laten begrijpen dat er een hiernamaals is. Het is veelal de Spirituele Wereld welke onze materialistisch ingestelde wereld probeert te benaderen met de liefdevolle boodschap dat er meer is tussen hemel en aarde.

Mentaal mediumschap is het meest voorkomend en kan worden opgesplitst in twee kwaliteiten; actief en passief.

Actief mentaal mediumschap

Onder actief mentaal mediumschap valt het vermogen van een medium om helder zintuigelijk waar te nemen;

 • voelen > clair-sentience
 • zien > clair-voyance
 • horen > clair-audience
 • proefen > clair-gustance
 • ruiken > clair-alience
 • weten > clair-cognizance

Een medium ontvangt deze waarnemingen zowel objectief als subjectief.

Passief mentaal mediumschap

In de passieve staat zal het medium de Spirituele Wereld de mogelijkheid bieden via het medium te werken door een zekere mate van ‘controle’. Elke vorm van mediumschap heeft een relatie tot een veranderde bewustzijnsstaat. Zoals de naam al aangeeft is het medium bij ‘passief mentaal mediumschap‘ minder bewust van wat er gebeurt. Er wordt vaak gesproken over Trance maar dit is een misvatting; trance is óók een passieve vorm van mentaal mediumschap maar er zijn vele gradaties. Passief mentaal mediumschap kan zich uiten in:

 • geïnspireerd schrijven & automatisch schrift
 • verschillende vormen van kunst
 • directe communicatie met de Spirituele Wereld
 • genezing

Meest recente artikelen over Mediumschap

Fysiek mediumschap

Het zeldzame fysieke mediumschap vereist jaren van geduld en ontwikkeling. Het bijzondere is de directe vorm van mediumschap omdat iedereen aanwezig dezelfde fenomenen zal ervaren. Overledenen zullen met hun eigen stem kunnen praten of zelfs materialiseren zodat je de verschijning kunt zien en soms aanraken. Objecten kunnen opgetild worden en bewegen zonder zichtbare support om dit te realiseren.

Door de jaren heen zijn er veel fantastische fysieke mediums geweest die zeker ten tijde van de Tweede Wereldoorlog een grote rol hebben gespeeld. Helaas zijn er natuurlijk ook situaties waarbij de fenomenen niet authentiek zijn en er sprake is van oplichting. Het is daarom altijd zeer belangrijk om naast een ‘open-mind’ ook kritisch te blijven. Wil je meer weten dan zou je je zeker verder moeten verdiepen in de volgende mediums:

 • Alec Harris
 • Helen Duncan
 • Eusapia Paladino
 • Margery Crandon
 • David Thompson

Genezend mediumschap (spirituele healing)

Een bijzondere vorm van mediumschap is het genezen van zieken door directe handoplegging (of vanaf afstand), door de kracht van een gebed. Veel mensen zijn al met succes behandeld. Een genezer zal geen resultaten kunnen garanderen maar doorgaans zal het pijn en verdriet verlichten, inzicht geven en mogelijk ook ziekten genezen. Spirituele genezen is niet gebaseerd op vertrouwen bij de patient. Het is een interactie van healer naar patient waarbij ook kinderen of dieren geholpen kunnen worden.

Genezend mediumschap kan ook fysieke vormen aannemen waarbij de resultaten objectief waarneembaar of te verifieren zijn.

Luister hier je dagelijkse meditatie

Vind deze meditatie ook op WE ARE ONE (we-are-one.io)

Veel mensen hebben de gratis Kruin Chakra resonantie meditatie gedownload om mee te mediteren tijdens volle maan. Wist je dat de stand van de maan een relatie heeft tot de Chakra’s? En er daarom 7 verschillende resonantie meditaties zijn, eentje per Chakra.

Deze pop-up toont de meditatie die hoort bij de huidige stand van de maan.

HSP en sensitiviteit
Levensvisie
Spirituele ontwikkeling
(Trance-) Healing
Mediumschap
Meditatie
Meer te weten komen?